Khảo sát xếp hạng AppliedHE dành cho sinh viên (Vietnamese Demo)

Chào mừng tới khảo sát sinh viên AppliedHE™, là một phần trong tiến trình tạo nên Bảng xếp hạng đại học tư thục AppliedHE™: Công lập & Tư thục ASEAN mà trường đại học/ cao đẳng/ học viện của các bạn hiện đang tham dự.

Bằng việc hoàn thành khảo sát này, bạn sẽ:

  • Cung cấp thông tin cho sinh viên tương lai và các bên liên quan khác với góc nhìn của “người trong cuộc”
  • Đưa ra phản hồi có giá trị (và ẩn danh) cho Ban quản lý trường đại học/ cao đẳng/ học viện của bạn, từ đó hỗ trợ quá trình cải tiến chất lượng và sự phát triển của trường.
  • Nêu bật những điểm mạnh của trường đại học/ cao đẳng/ học viện của bạn cho các sinh viên tương lai, các nhà tuyển dụng và các học giả.

Khảo sát sẽ chỉ mất khoảng 5 phút.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hay quan ngại nào, hãy gửi cho chúng tôi tại địa chỉ Survey@AppliedHE.org.

Việc thực hiện khảo sát này đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận Tuyên bố về quyền riêng tư của khảo sát AppliedHE (AppliedHE Survey Privacy Statement).

Cảm ơn sự tham gia của bạn.