แบบสำรวจนักศึกษา การจัดอันดับโดย AppliedHE 2023 (Thai Demo)

ยินดีต้อนรับสู่การสำรวจการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ AppliedHE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย AppliedHE: กระบวนการจัดอันดับของภาครัฐและเอกชนในอาเซียนที่มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบันของคุณเข้าร่วมอยู่ในขณะนี้

การตอบแบบสำรวจจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ:

  • จัดเตรียมนักศึกษากลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (ในมุมมองของบุคคลภายใน)
  • ให้ขอเสนอแนะอันมีค่า (และไม่ระบุชื่อ) แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบันของคุณ เพื่อสนับสนุนกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและการพัฒนาของสถาบัน
  • เน้นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบันของคุณ ให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย นายจ้างและนักวิชาการ

ท่านจะใช้เวลาในการตอบแบบสำรวจนี้ประมาณ 5 นาที

หากมีข้อสงสัย ข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบสำรวจนี้ กรุณาส่งมาถึงพวกเราที่ Survey@AppliedHE.org.

ในการดำเนินการตอบแบบสำรวจ ถือว่าคุณได้อ่าน เข้าใจและยอมรับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของแบบสำรวจโดย AppliedHE Survey Privacy Statement.

ขอขอบคุุณสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้